ત્યાં લગી આશ સૃષ્ટિની જ્યાં લગી ઉગતા ફૂલો, જિંદગી જીવવા જેવી જ્યાં લગી કવિના કુળો

Tag Archives: ૨૦૬૭

આજ મુબારક..
કાલ મુબારક…
સૌને અમારા વ્હાલ મુબારક…..
સૌને અમારા સાલ મુબારક…..નોંધ: ફોટોગ્રાફમાં તા.૧.૧.૨૦૦૭ ના બદલે ૭.૧૧.૨૦૧૦ વાંચવી. રાત્રે બેટરી ઉતરી ગઈ હતી. ચાર્જ કર્યા પછી તારીખ ૧.૧.૨૦૦૭ થઈ જાય છે. ફરી પાછી સેટ કરવી પડે છે. જીવનનું પણ એવું જ છે ને? બેટરી ઉતરી જાય તો બધું ખતમ જાણે કે ફરી પાછો એકડો ઘુંટવાનો. પણ ના સાવ એવું નથી હો.. આપણાં ચિત્ત રુપી સંગ્રહસ્થાનમાં બધું સંગૃહિત થાય છે અને ફરી પાછું નવા જન્મે કેરી ફોરવર્ડ…


સહુને “મધુવન” પરિવારના જયશ્રીકૃષ્ણ