ત્યાં લગી આશ સૃષ્ટિની જ્યાં લગી ઉગતા ફૂલો, જિંદગી જીવવા જેવી જ્યાં લગી કવિના કુળો

Tag Archives: રાજામીંયા

આજે રાત્રે ૯:૦૦ કલાકે ભાવનગરમાં શ્રી યશવંતરાય નાટ્યગૃહમાં ઉ. ગુલામ હુસૈન ખાં ના એક સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમનું પીપાવાવ શીપયાર્ડ લિમિટેડ ના સૌજન્ય થી તથા સેન્ટર ફોર એક્સલન્સ અને સહયોગી મિત્રો દ્વારા આયોજન કરવામાં આવેલ છે. રસ ધરાવતા રસજ્ઞોને સેન્ટર ફોર એક્સલન્સ અથવા તો ઉત્તમ સીલેક્ષન માંથી પાસ મેળવી લેવા માટે આયોજકો તરફથી અનુરોધ કરવામાં આવેલ છે.


Advertisements