ત્યાં લગી આશ સૃષ્ટિની જ્યાં લગી ઉગતા ફૂલો, જિંદગી જીવવા જેવી જ્યાં લગી કવિના કુળો

Tag Archives: મુહંમદ રફી

“બૈજુ બાવરા” ફીલ્મનું આ ખૂબ જ પ્રખ્યાત ગીત શ્રી મુહંમદ રફી સાહેબે શ્રી નૌશાદ સાહેબની સાથે ગાયેલ છે. હરિ, ઈશ્વર, અલ્લાહ, GOD, યહોવાહ કે પરમ ચેતના જે કહો તે કોઈ ધર્મ, મજહબ, પંથ કે સંપ્રદાયની મોહતાજ નથી. જે કોઈ આ પરમ તત્વને ચાહે છે તેની તે સાવ સમીપ છે. જે કોઈ વ્યાકુળતાથી પોકારે છે તેની પાસે આ દિવ્ય ચૈતન્ય પહોંચી જઈને તેને એક દિવ્ય આનંદમાં તરબોળ કરી દે છે. તો ચાલો માણીએ આજે હરિ દર્શનની વ્યાકુળતા..


[Youtube=http://www.youtube.com/watch?v=XJCqDLLdKHY]