ત્યાં લગી આશ સૃષ્ટિની જ્યાં લગી ઉગતા ફૂલો, જિંદગી જીવવા જેવી જ્યાં લગી કવિના કુળો

Tag Archives: માણવું

હવે ચાલવું તો પડશે જ – અરે ભાઈ, અતુલને લોહીમાં સ્યુગર વધારે આવી છે, તેને લીધે આંખની નસ પર પણ સોજો આવી ગયો. બે દિવસ તો દોડધામ થઈ ગઈ. રીકવરી આવતાં સમય લાગશે પણ વધારે હાનિ ન થઈ – ધન્યવાદ આધુનિક મેડીકલ વિજ્ઞાનને કે જેને લીધે શરીરમાં ઉત્પન્ન થતી ખામી તરત પકડી શકાય છે. હવે અમે ચાલવાનું અભીયાન શરુ કર્યું છે તે અભીયાનના ભાગ રુપે સવારે આસ્થાની શાળામાં વાલી મીટીંગ પુરી કરીને સીધાં જ પહોંચ્યા જોગીંગ પાર્કમાં ચાલવા. અતુલ તો ફુલો જુવે એટલે ચાલવાનું પડતું મુકીને ફોટા પાડવા લાગે. મારે તેને વારે વારે ટોકવા પડે કે આપણે ચાલવા આવ્યા છીએ ફોટા પાડવા નહીં. તો કહે કે જો વસંત ઋતુમાં તો ચાલતા પણ જવાનું અને વસંતને માણતા પણ જવાની. તો આજે તમે પણ ચાલતા ચાલતા અમારી સાથે વસંતને માણશો ને?