ત્યાં લગી આશ સૃષ્ટિની જ્યાં લગી ઉગતા ફૂલો, જિંદગી જીવવા જેવી જ્યાં લગી કવિના કુળો

Tag Archives: પાણી

ચોમાસામાં વરસાદ ન પડે તો જીવો ગભરાઈ જાય છે. શા માટે?

૧. પાણીની અછત થાય છે.
૨. પાક નીષ્ફળ જાય છે.
૩. નહાવાના આનંદથી પ્રકૃતિપ્રેમીઓ વંચિત રહી જાય છે.

પાણીની અછત થાય તો શું વાંધો?

પાણી જીવન જરુરીયાતનું અતી આવશ્યક અંગ છે. પાણી પીધા વગર જીવન ન ટકે. પાણી વગર સ્વચ્છતા ન રહે અને ગંદકી ન હટે.

પાક નીષ્ફળ જાય તો શું વાંધો?

ખાવા માટે જરુરી અન્ન ન ઉપજે. અન્નની અછત સર્જાય. ઉપલબ્ધ અન્ન મોંઘુ બને. અન્ન જીવન ટકાવી રાખવા માટે આવશ્યક છે.

જે દેશમાં પાણીની અછત છે તેવા દેશો જેવા કે ઈઝરાયેલ વગેરે પાણીના એક એક ટીપાનો સદુપયોગ કરે છે જ્યારે આપણે આપણાં જળાશયોની જાળવણી માટે ઘણાં બેદરકાર છીએ.

વરસાદ ઉપર આપણો કાબુ ન હોવાથી અને ક્યારે અતિવૃષ્ટિ કે ક્યારે અનાવૃષ્ટિ થાય તે આપણે જાણતાં ન હોવાથી જળ અને જળાશયો તથા અન્ન અને અન્નના ભંડારોની યોગ્ય જાળવણી કરવી અને તેનો યોગ્ય માત્રામાં સદુપયોગ કરતાં શીખવું અને શીખવવું તે આવશ્યક બાબત છે.

આપણાં પૂર્વજો બીજાનું કેમ પડાવી લેવું, બીજાને કેમ મ્હાત કરવા, બીજાને કેમ નીચાજોણું થાય તેવો પ્રયાસ કરવો વગેરે બાબતે કુશળ નહોતા પણ તેઓ વર્ષ ચાલે તેટલા અનાજના કોઠાર ભરી રાખવા જેટલા અને પાણીના સંગ્રહ માટે કુવા / વાવ / તળાવ અને જમીનમાં મોટા ટાંકા બનાવવાનું કાર્ય કરી શકે તેટલાં વ્યવહારુ તો હતાં.

પ્રગતિની વાતો અને કાર્યની સાથે સાથે રોજ બરોજની જીંદગી સરળતાથી કેમ જીવી શકાય તે વીશે અને જે અન્ન, હવા, પાણી, જમીન અને આકાશ વગર જીવન શક્ય જ નથી તે પર્યાવરણની જાળવણી અંગે ય થોડાં જાગૃત થઈએ તો કેવું?


ભાવનગર,
તા.૧૧-૫-૨૦૧૨

ભાવનગર મહાનગર પાલીકા ઉનાળા દરમ્યાન એકાંતરે પાણી આપી શકે છે.આ નપાણીયા વ્યવસ્થાપકો રોજ પાણી આપવા સમર્થ નથી તે તો જાણે સમજ્યાં કે એકાંતરે તો એકાંતરે પાણી તો આપે છે.

પણ હવે ખરી સમસ્યા અમારે આંબાવાડી વિસ્તારમાં શરુ થઈ છે. છેલ્લા એક મહીનાથી પાણીની લાઈન સાથે ગટર લાઈન ભળી ગઈ છે. પીવાલાયક કે વાપરવાલાયક પાણી જ ન આવે. પાણી એકાંતરે આવે તે ય ગંદુ અને વાસવાળું.

આ માટે મ્યુનિસીપાલીટીના વોટર વર્કસ વિભાગમાં ૨૪૨૪૮૭૬ નંબરના ફોન પર ફરીયાદ કરી. તેમણે કહ્યું કે તમારે ડ્રેનેજ વિભાગને જાણ કરવી જોઈશે તથા ફરીયાદ વિભાગ ૨૪૩૦૨૪૭ પર ફરીયાદ નોંધાવી પડશે.

ફરીયાદ વિભાગમાં ફરીયાદ નોંધાવી તો કહ્યું કે જોઈ લઈશું.

ડ્રેનેજ વિભાગમાં ૨૪૩૦૨૫૬ નંબર પર ફરીયાદ નોંધાવી.

ડ્રેનેજ વિભાગમાંથી ત્રણ કર્મચારીઓ આવ્યાં અને ડ્રેનેજ તપાસી ગયાં અને કહ્યું કે ડ્રેનેજમાં કોઈ તકલીફ નથી – વોટર વર્ક વિભાગે તપાસવું પડશે. અમે તેમને અને અમારા સાહેબને રીપોર્ટ કરશું.

વોટર વર્ક પર ફરી ફરીયાદ કરી ૨૪૩૦૨૪૭ નંબર પર. તેમણે કહ્યું કે તમારે ત્યાં તપાસ કરવામાં આવશે.

ફરી પાછું તેમને યાદ કરાવ્યું તો તેમણે કહ્યું કે અમારા સાહેબને મોબાઈલ નંબર ૯૯૦૯૯૧૯૭૯૯ પર ફરીયાદ કરો.

તેમને ફરીયાદ કરી તેમણે કહ્યું કે તપાસ કરવા આવશું.

હવે આ લોકો ક્યારે તપાસ કરશે અને પ્રશ્નનો ઉકેલ લાવશે? રોગચાળો ફાટી નીકળે પછી?


પાણી – વિષયે
સમુદ્ર – નિર્વિકારી
નહીં અશાંત

સમુદ્ર પાણીથી બને જેમ કદી ન અશાંત
તેમ કામનાથી રહે નિર્વિકાર ને શાંત

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं-
समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ ।
तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे
स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥

भावार्थ : जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण, अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थितप्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शान्ति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं ॥70॥

જે કામનાથી રહિત છે તેની પાસે અનેક પ્રકારના વિષય ભોગો આવે તો તે વિચલીત થતો નથી. જેવી રીતે વર્ષાઋતુમાં નદીઓના જળ સમુદ્રમાં ભળે છે તો સમુદ્ર પોતાના કાંઠાઓની મર્યાદા છોડતો નથી તથા ઉનાળામાં સુર્યની ગરમીથી પાણીનું બાષ્પી ભવન થઈ જતાં પાણી ના વાદળો બંધાઈ જાય છે તો તે ઘટી જતો નથી તેવી રીતે જે સ્થિત પ્રજ્ઞ છે જેનો ઈંદ્રિયો પર કાબુ છે તે તેની સમક્ષ વિષયો આવે તો લોલુપ થતો નથી કે વિષયો ચાલ્યાં જાય તો દુ:ખી થતો નથી.

જે કામનાથી ભરપુર હોય છે. અને સતત અનેક પ્રકારની ઈચ્છાઓ કર્યા કરે છે તે એક ઈચ્છા પુરી ન થાય તો દુ:ખી થઈ જશે અને પુરી થશે તો પાછી બીજી ઈચ્છા કરશે. સતત ઈચ્છાઓ દ્વારા તેનું મન ચંચળ રહેશે. તેવી કામનાઓથી ભરપુર વ્યક્તિ કદી શાંતિ પામતી નથી.

જેની બુદ્ધિ પરમાત્મામાં સ્થિત છે તે તો જુવે છે કે પરમાત્મ તત્વમાં કશી વધ ઘટ થતી નથી. તેવી રીતે પ્રકૃતિની યે કુલ શક્તિનો સરવાળો તો અચળ જ રહે છે. માત્ર એક શક્તિ બીજી શક્તિમાં રુપાંતરીત થાય છે. તેથી વિષયો આવે કે જાય તેની બુદ્ધિ તો સતત પરમાત્મામય જ રહે છે. અનુકુળ વિષયો આવે તો તે હરખાઈ જતો નથી કે પ્રતિકુળ વિષયો આવે તો દુ:ખી થતો નથી. તેવી રીતે અનુકુળ વિષયો ચાલ્યાં જાય તો શોક કરતો નથી કે પ્રતિકુળ વિષયો ચાલ્યાં જાય તો રાજી થતો નથી. બાહ્ય વિષયો આવે અને જાય તેને તે માત્ર સાક્ષી ભાવે જોવે છે.

ટુંકમાં જે સ્થિતપ્રજ્ઞ છે તે બધી પરિસ્થિતિમાં વિકાર રહિત શાંત રહે છે પરંતું જેની વિષયોમાં સુખ બુદ્ધિ છે તે સતત વિષયોનું સેવન કરીને ચંચળ અને અશાંત બની જાય છે.જળમાં નાવ
પાણી ન નાવે – તરો
અન્યથા ડૂબો

મન સંસારે
સંસાર ન હો મને
તે પ્રભુદાસઆજે ચૂલામાં શું શેક્યું છે?

બે બટેટા.

કોઈના મોઢામાં પાણી આવતું હોય તો જરૂર પધારશો.