ત્યાં લગી આશ સૃષ્ટિની જ્યાં લગી ઉગતા ફૂલો, જિંદગી જીવવા જેવી જ્યાં લગી કવિના કુળો

Tag Archives: નવરાત્રી

દોસ્તો,

સ્વામી વિવેકાનંદના વિચારોની યાત્રા હમણાં નવરાત્રી સુધી સ્થગિત કરેલ છે. આજથી આપણે શક્તિપર્વ નવરાત્રી નીમીત્તે શ્રી સારદાદેવી ના વિચારો જોઈશું.