ત્યાં લગી આશ સૃષ્ટિની જ્યાં લગી ઉગતા ફૂલો, જિંદગી જીવવા જેવી જ્યાં લગી કવિના કુળો

Tag Archives: જ્યોતિર્ધર

આ બ્લોગજગતમાં ઘણાં ખરા મિત્રો સીધી કે આડકતરી રીતે શિક્ષણ સાથે સંકળાયેલા હશે જ. નથી સંકળાયેલા તેઓને પણ આદર્શ વ્યક્તિ બનવા માટે સ્વામીજીએ ખૂબ સુંદર મનોમંથન કરીને સફળતાનું સૂત્ર તારવ્યું છે જે આપની સમક્ષ રજૂ કરુ છું. વાંચીને આપના પ્રતિભાવો જરૂર આપશો.