ત્યાં લગી આશ સૃષ્ટિની જ્યાં લગી ઉગતા ફૂલો, જિંદગી જીવવા જેવી જ્યાં લગી કવિના કુળો

Tag Archives: આંગણું


ગુંજતી રહે
મધુવન આંગણે
મુજ કવિતા


Advertisements