ત્યાં લગી આશ સૃષ્ટિની જ્યાં લગી ઉગતા ફૂલો, જિંદગી જીવવા જેવી જ્યાં લગી કવિના કુળો

Daily Archives: જુલાઇ 27, 2012

મીત્રો,

આપણે સહુ આ ગીત કેટલીએ વખત સાંભળી ચૂક્યાં હશું કે :

ઉઠ જાગ મુસાફીર ભોર ભઈ
અબ રૈન કહાં જો સોવત હૈ
જો સોવત હૈ સો ખોવત હૈ
જો જાગત હૈ સો પાવત હૈ

એક જાગૃત અખબાર શું કરી શકે તે વિશે આજે સૌરાષ્ટ સમાચારમાં સમાચાર વાંચીને આનંદાશ્રુ આવ્યા.

ભાસ્કરના વાચકોની તાકાત : ૭ રાજ્યોમાં ગુટખા બંધ

વાચકોની તાકાત સાથે મધ્યપ્રદેશથી શરૂ થયેલી ગુટખા સામેના પ્રતિબંધની સફર માત્ર ત્રણ મહિનામાં સાત રાજ્યો સુધી પહોંચી ગઇ છે.

સ્વામી વિવેકાનંદ કહે છે કે : બહુ કાળ સુધી આપણે રોતા રહ્યાં છીએ, હવે વધુ રડવાની જરુર નથી. ઉભા થાઓ, તમારા પગ પર ટટ્ટાર ખડાં રહો અને દૃઢ મજબૂત બનો.

આજે કહેવાનું મન થાય છે કે : બહુ કાળ સુધી આપણે સુતા રહ્યાં છીએ, જાગૃત બનો. તમારી સમસ્યા તમે ઉકેલો અને બીજાને સમસ્યા ઉકેલવામાં મદદરુપ થાઓ.


૭ રાજ્યોમાં ગુટખા બંધ