મિત્રો,

માતા પુત્રને નથી ચાહતી પણ માતાની અંદર જે આત્મા છે તે પુત્રના આત્માને ચાહે છે. પતિ પત્નિને કે પત્નિ પતિને નથી ચાહતી પણ તે બંનેમાં જે આત્મા છે તે એકબીજાને ચાહે છે. પ્રત્યેક સજીવોમાં વિકસિત અંત:કરણ છે અને તેથી તે એકમેકને ચાહી શકે છે એકબીજા પ્રત્યે સહાનુભૂતિ દર્શાવી શકે છે. આ પ્યાર ને માત્ર આપણે પ્યાર કહીએ તો ન ચાલે? તેને કોઈ સંબધોમાં બાંધવાનું આવશ્યક શા માટે હોવું જોઈએ?

ચાલો આજે માણીએ ખામોશી ફિલ્મનું એક ખામોશ કરી દે તેવું ગીત:

http://lyricsindia.net/songs/show/707

हम ने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू
हाथ से छूके इसे रिश्तों का इल्ज़ाम न दो
सिर्फ़ एहसास है ये रूह से महसूस करो
प्यार को प्यार ही रहने दो कोई नाम न दो
हम ने देखी है …

प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज़ नहीं
एक खामोशी है सुनती है कहा करती है
ना ये बुझती है ना रुकती है ना ठहरी है कहीं
नूर की बूँद है सदियों से बहा करती है
सिर्फ़ एहसास है ये, रूह से महसूस करो
प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो
हम ने देखी है …

मुस्कराहट सी खिली रहती है आँखों में कहीं
और पलकों पे उजाले से छुपे रहते हैं
होंठ कुछ कहते नहीं, काँपते होंठों पे मगर
कितने खामोश से अफ़साने रुके रहते हैं
सिर्फ़ एहसास है ये, रूह से महसूस करो
प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो
हम ने देखी है …

Advertisements