ત્યાં લગી આશ સૃષ્ટિની જ્યાં લગી ઉગતા ફૂલો, જિંદગી જીવવા જેવી જ્યાં લગી કવિના કુળો

Daily Archives: મે 28, 2012

Posted By : Atul

મિત્રો,

હું સાહિત્યનો જીવ નથી. અધ્યાત્મ મારો પ્રિય વિષય છે. જો કે મને સાહિત્ય અને અન્ય સર્વ માધ્યમોથી અધ્યાત્મની સર્વોચ્ચ અનુભૂતી તરફ જવું ગમે છે. એક નવી રચના કરી છે. તે કાવ્ય નથી અને ગઝલ પણ નથી. હું માત્ર તેને એક રચના કહીશ. તેમાં રદીફ છે, કાફીયા છે અને છતાં છંદ બંધારણ નથી. આજે માણો મારી એક કૃતી :-

અને હા, આપના પ્રતિભાવો આપવાનું ભુલશો નહીં.


ઘડુલે પાણીનો રવ સુણી શબ્દવેધી
તાકીને તીર માર્યું

વનમાં મુક્તપણે વિહરતાં મૃગલાને
હાંકીને તીર માર્યું

બારીમાંથી આકાશે ઉડતા વિહંગને
ઝાંખીને તીર માર્યું

આગ્રહ કરીને પ્રેમ મદિરા પાનાર
સાકીને તીર માર્યુ

બ્રહ્મ સત્ય જગત મિથ્યા સમજી ’આગંતુક’
ભ્રાંતીને તીર માર્યુ