ત્યાં લગી આશ સૃષ્ટિની જ્યાં લગી ઉગતા ફૂલો, જિંદગી જીવવા જેવી જ્યાં લગી કવિના કુળો

Daily Archives: મે 11, 2012

ભાવનગર,
તા.૧૧-૫-૨૦૧૨

ભાવનગર મ્યુનિસિપાલીટી દ્વારા હમણાં દિશા સૂચક પાટીયા દ્વારા સ્થળ દર્શાવવાનું પ્રશંસનીય કાર્ય થઈ રહ્યું છે. કેટલાંક સ્થળોએ આ પાટીયા ખોટી દિશામાં ખોટા સ્થળો બતાવે છે. આ દિશાસૂચક પાટીયાને આધારે મુસાફર સાચા સ્થળે પહોંચશે?

ઉપર દર્શાવેલ પાટીયું મેઘાણી સર્કલથી આવીને જ્યારે આંબાવાડી સર્કલમાં પહોંચવાના હોઈએ તે સ્થળે આવે છે. ત્યાંથી સામેની બાજુ મંગળા માતાના મંદિરે જવાનો રસ્તો છે. જમણી બાજુ ઘોઘા સર્કલ જવાનો રસ્તો છે કે જે રસ્તા પર મધુવન આવેલું છે. ડાબી બાજુ જતાં મહિલા કોલેજ આવે તેને બદલે મેઘાણી સર્કલ લખેલ છે. મેઘાણી સર્કલ તો જે રસ્તા પર પાટીયું છે ત્યાં આવે છે એટલે કે મુસાફર મેઘાણી સર્કલ તરફથી જ આવ્યો હોય. આમ મહિલા કોલેજને બદલે મેઘાણી સર્કલ લખવાથી મહિલા કોલેજ જવાની ઈચ્છા વાળો મુસાફર તો ભુલ ભુલામણીમાં જ ફસાઇ જાય ને?

જે વિસ્તારમાં આવી ખોટી માહિતિ દર્શાવતાં પાટીયા હોય તેમણે સત્વરે મ્યુનિસિપાલિટીને આ બાબતે જાણ કરવી જોઈએ તેવી લોક લાગણી ઉઠવા પામી છે.


ભાવનગર,
તા.૧૧-૫-૨૦૧૨

ભાવનગર મહાનગર પાલીકા ઉનાળા દરમ્યાન એકાંતરે પાણી આપી શકે છે.આ નપાણીયા વ્યવસ્થાપકો રોજ પાણી આપવા સમર્થ નથી તે તો જાણે સમજ્યાં કે એકાંતરે તો એકાંતરે પાણી તો આપે છે.

પણ હવે ખરી સમસ્યા અમારે આંબાવાડી વિસ્તારમાં શરુ થઈ છે. છેલ્લા એક મહીનાથી પાણીની લાઈન સાથે ગટર લાઈન ભળી ગઈ છે. પીવાલાયક કે વાપરવાલાયક પાણી જ ન આવે. પાણી એકાંતરે આવે તે ય ગંદુ અને વાસવાળું.

આ માટે મ્યુનિસીપાલીટીના વોટર વર્કસ વિભાગમાં ૨૪૨૪૮૭૬ નંબરના ફોન પર ફરીયાદ કરી. તેમણે કહ્યું કે તમારે ડ્રેનેજ વિભાગને જાણ કરવી જોઈશે તથા ફરીયાદ વિભાગ ૨૪૩૦૨૪૭ પર ફરીયાદ નોંધાવી પડશે.

ફરીયાદ વિભાગમાં ફરીયાદ નોંધાવી તો કહ્યું કે જોઈ લઈશું.

ડ્રેનેજ વિભાગમાં ૨૪૩૦૨૫૬ નંબર પર ફરીયાદ નોંધાવી.

ડ્રેનેજ વિભાગમાંથી ત્રણ કર્મચારીઓ આવ્યાં અને ડ્રેનેજ તપાસી ગયાં અને કહ્યું કે ડ્રેનેજમાં કોઈ તકલીફ નથી – વોટર વર્ક વિભાગે તપાસવું પડશે. અમે તેમને અને અમારા સાહેબને રીપોર્ટ કરશું.

વોટર વર્ક પર ફરી ફરીયાદ કરી ૨૪૩૦૨૪૭ નંબર પર. તેમણે કહ્યું કે તમારે ત્યાં તપાસ કરવામાં આવશે.

ફરી પાછું તેમને યાદ કરાવ્યું તો તેમણે કહ્યું કે અમારા સાહેબને મોબાઈલ નંબર ૯૯૦૯૯૧૯૭૯૯ પર ફરીયાદ કરો.

તેમને ફરીયાદ કરી તેમણે કહ્યું કે તપાસ કરવા આવશું.

હવે આ લોકો ક્યારે તપાસ કરશે અને પ્રશ્નનો ઉકેલ લાવશે? રોગચાળો ફાટી નીકળે પછી?