મિત્રો અને દોસ્તો,

દિર્ઘ કાળના બ્લોગિંગ બાદ હવે એક સ્વાભાવિક વિરામ લેવાની ઈચ્છા થઈ છે.

બ્લોગિંગ દરમ્યાન અમારી પોસ્ટ કે પ્રતિભાવોથી કોઈને પણ મન દુ:ખ થયું હોય કે કોઈની લાગણી દુભાવી હોય તો હ્રદયપૂર્વક બે હાથ જોડીને ક્ષમા પ્રાર્થીએ છીએ.

અમારા પ્રતિભાવ કે પોસ્ટથી જો આપને કશીએ પ્રેરણા કે પ્રોત્સાહન મળ્યાં હોય તો તે સંતો અને મહાપુરુષો પાસેથી અમને પ્રાપ્ત થયેલ થોડા પ્રસાદમાંથી થોડો તમારી સાથે વહેંચ્યો છે તેમ જાણશો.

ફરી પાછા મળશું એક વિરામ બાદ –

કવિતા અને અતુલ

આવજો 🙂 😛

Advertisements