દોસ્તો,

આજે પોષી પુનમ. મારો જન્મ થયો તે તીથી પોષ મહિનાની પુર્ણીમા હતી. હું ત્રીજી દિકરી હતી. સ્વાભાવિક છે કે મા-બાપ દિકરો ઈચ્છતા હતા. અલબત્ત મારા આવવાથી તેઓ દુ:ખી નહોતા થયાં રાજી જ થયાં હતા. મને હંમેશા દિકરાની જેમ જ ઉછેરી છે. મને ય કોણ જાણે કેમ છોકરાઓના કામ કરવા જ વધારે ગમે. મારું ખોળીયું સ્ત્રીનું છે પણ ખુમારી જાણે પુરુષની હોય તેમ મને બહાદુરીભર્યા કાર્યો વધારે ગમે છે.


પોષી પૂનમ
કવિતા અવતરી
મા-બાપ રાજી


પોષી પૂનમ
બેની રમે કે જમે?
કહો ભઈલા


Advertisements