Posted By: Atul

મિત્રો,

ભરતભાઈએ સોંપેલા બીજું કાર્ય કવિશ્રી પ્રહલાદ પારેખનો શતાયુ પ્રવેશ ની PDF ફાઈલ બનાવીને તેમને મોકલવાનું કાર્ય આજે પુરુ થયું. PDF ફાઈલ બની ગઈ છે તો પછી આપણે ય શા માટે ન વાંચીએ?

કવિશ્રી પ્રહલાદ પારેખનો શતાયુપ્રવેશ – ઉપેન મહેતા

ઉપરની લિન્ક પર ક્લિક કરવાથી PDF ફાઈલ ખુલશે. તેમાં Save Option પર ક્લિક કરવાથી આપના કોમ્પ્ય઼ુટરમાં ડાઉન લોડ થશે. આપ મરજી થાય ત્યારે Off Line વાંચી શકશો – મિત્રોને મોકલી શક્શો.

Advertisements