દોસ્તો,

ગઈ કાલે અતુલ રાત્રે સુતી વખતે બાળકોને ગિજુભાઈની વાર્તા વાંચી સંભળાવતા હતા. હંસ: વચ્ચે વચ્ચે આવતા તળપદી શબ્દોનો અર્થ પુછતો જાય એટલે તેનું ભાષા ભંડોળ સાથે સાથે વધે. આસ્થા કહે કે પપ્પા એટલા બધા સ્પષ્ટ ઉચ્ચારો કરે છે કે સાંભળ્યા જ કરીએ. ગઈ કાલે તેણે વાત કહેવાય તેવી નથી વાર્તા કહી તે સાંભળીને તો હસી હસીને પેટમાં દુ:ખી ગયું. ગિજુભાઈનું પાત્રાલેખન અજબ હોય છે. આ વાર્તામાં તેમણે લખડા ગાંડાનું પાત્રાલેખન કર્યું છે. અને છેવટે એક પ્રશ્ન પુછ્યો છે – જે આપણને વિચારતા કરી દે છે.


Advertisements