આજ તન મન ઔર જીવન, ધન સભી કુછ હો સમપર્ણ
રાષ્ટ્રહિત કી સાધના મેં, હમ કરેં સર્વસ્વ અપર્ણ………………|…|ધૃ

ત્યાગકર હમ શેષ જીવનકી, સુસંચિત કામનાયેં
ધ્યેય કે અનુરૂપ જીવન, હમ સભી અપના બનાયેં
પૂર્ણ વિકસિત શુદ્ધ જીવન-પુષ્પ સે હો રાષ્ટ્ર્‌ અર્ચન……|| ૧

યજ્ઞ હિત હો પૂર્ણ આહુતિ, વ્યક્તિગત સંસાર સ્વાહા
દેશ કે કલ્યાણ મેં હો, અતુલધન ભંડાર સ્વાહા
કર સકે વિચલિત ન કિંચિત મોહ કે યે કઠિન બંધન……………| ૨

હો રહા આહ્વાન તો ફિર, કૌન અસમંજસ હમેં હૈ
ઊચ્યતમ આદર્શ જીવન, પ્રાપ્ત યુગ-યુગ સે હમેં હૈ
હમ ગ્રહણ કર લેં પુન: વહ, ત્યાગમય પરિપૂર્ણ જીવન………|……૩


સૌજન્ય તથા સાંભળવા માટે: ગીતગંગા