દોસ્તો,

સરકારને વાંધો ઉપવાસ અને ભીડ સામે છે ને? ચાલો આપણે ઘરે બેસીને આપણું આંદોલન મજબુત બનાવીએ. વધારે વિગત માટે શ્રી જય વસાવડાની આ પોસ્ટની લિંક પર ક્લિક કરશો. जागो सोनेवालो… SPREAD IT, PLZશું તમે એક પોસ્ટકાર્ડ લખશો? કે હજુએ તમને સુઈ રહેવામાં મજા આવે છે?


Advertisements