દોસ્તો,

શેરબજાર ભયંકર મંદીમાં છે. સોનાની તેજી ૨૫૦૦૦/- ને પાર કરી ગઈ છે આવે વખતે શેરબજારના રસીયાઓનો મનોભાવ હળવી શૈલીમાં માણીએ.


બેટા સેન્સેક્ષ, જ્યાં હોય ત્યાંથી પાછો આવી જા.
તને કોઈ નહિ વઢે. તારી બહેન Nifty અને તારી માં NSE સખત બીમાર છે.
ડોક્ટર મનમોહન ના ઇન્જેક્ષનની કોઈ અસર થતી નથી.
તારા પપ્પા BSE કોમામાં છે.
સંબંધીઓ જેવા રોકાણકારો કોઈ ખબર પણ લેતા નથી.
દોસ્ત જેવા ઇન્ટ્રા-ડે કરવા વાળા પણ ખોવાઈ ગયા છે.


સૌજન્ય: CHINTAN VIRANI ARCHITECT, B.Arch.,Canada Via ભાવનગરી ગૃપ


ભાવનગરી ગૃપ તરફથી મળેલી એક વધારે હાસ્યકણિકા (ખરા અર્થમાં વિષાદકણિકા) યે જોઈ લઈએ.

Teacher – “Where is the CAPITAL OF INDIA?”
.
.
.
.
.
.
Student – “in Switzerland..” (Swiss Banks)


Advertisements