ફોટો સૌજન્ય: Speak બિન્દાસ


સરસ બાજી મળી હોવા છતાં હું હાર પામું છું!
અને હાર્યા પછીથી એ રમતનો સાર પામું છું!

ખરેખર માધુરી સ્પર્શી ગઈ છે કૈ પરાજયની,
વિજય કરતાં વળી એમાં અધિક ઉપહાર પામું છું!

અહીં આ સૂર્યની નીચે નવું કૈ યે નથી બનતું,
છતાં એ સૂર્યની જ્યમ નિત-નવો અવતાર પામુ છું!

જગતના ચાકડા પર ઘૂમીઘૂમી કો’ નિગુઢ હાથે
ઘડાતો જાઉં છું ત્યમ હું નવો આકાર પામું છું.

રહ્યો માનવ, અધિક છે પ્યારી માનવતા મને એવી,
દઉં છું ચાંદની જગને, ભલે અંગાર પામું છું!

ગમે તે માની લે દુનિયા, નથી આ પ્રેમ હું કરતો,
કોઈને મારું કહેવાનો ફકત અધિકાર પામું છું.

તમારું રૂપ તો બ્હાનું બન્યું છે ફકત મ્હોબતનું,
ખરું સદભાગ્ય છે કે દિલ હું ખુશ્બોદાર પામું છું!


સૌજન્ય: ફૂલવાડી


Advertisements