હમણાં આ બાળવાર્તાઓ શા માટે પીરસવામાં આવે છે? એક – બે દિવસમાં ઘટસ્ફોટ કરવામાં આવશે – ત્યાં સુધી તો બાળકની જેમ બાળક બનીને આ વાર્તાઓને માણીએ – દોસ્તો – જીવન થોડું લડાઈ ઝગડા કરવા માટે છે? – ક્યારેક રમતાં રમતાં પડી જવાની પણ મજા છે ને?
Advertisements