શબ્દ: કુતુબ આઝાદ
સ્વર: મનહર ઉધાસ
આલ્બમ: આલાપ


https://madhuvan1205.files.wordpress.com/2011/03/khudani_mane_maherbaani.jpgખુદાની મને મહેરબાની ઘણી છે
ઘણાની મહોબ્બત અને લાગણી છે

અમસ્તી નથી નામના થઈ અમારી
અમે વાવણી જે કરી, તે લણી છે

બધે પેશ આવ્યા અમે લાગણીથી
અમે લાગણી લોહી સાથે વણી છે

ધરા ધ્રુજશે તોય પડશે નહીં એ
મહોબ્બતની ઊંચી ઈમારત ચણી છે

મને એવા “આઝાદ” મિત્રો મળ્યા છે
જે મિત્રો નથી કિન્તુ પારસમણી છે

Advertisements