ત્યાં લગી આશ સૃષ્ટિની જ્યાં લગી ઉગતા ફૂલો, જિંદગી જીવવા જેવી જ્યાં લગી કવિના કુળો

Daily Archives: માર્ચ 14, 2011

“સૂર શૃંગાર” કાર્યક્રમ અંતર્ગત ગવાયેલ કવિ શ્રી હરિન્દ્ર દવેની આ કવિતાની ગાયકી વિશે કશું કહેવા કરતાં તે માણવાનું જ વધુ યોગ્ય રહેશે..

https://madhuvan1205.files.wordpress.com/2011/03/rajkan_suraj_thavane_shamane.jpg

એક રજકણ સૂરજ થવાને શમણે,
ઉગમણે જઇ ઊડે, પલકમાં ઢળી પડે આથમણે.

જળને તપ્ત નજરથી શોશી
ચહી રહે ઘન રચવા,
ઝંખે કોઇ દિન બિંબ બનીને
સાગરને મન વસવા

વમળ મહીં ચકરાઇ રહે એ કોઇ અકળ મૂંઝવણે.
એક રજકણ…

જ્યોત કને જઇ જાચી દીપ્તિ,
જ્વાળ કને જઇ લ્હાય;
ગતિ જાચી ઝંઝાનિલથી,
એ રૂપ ગગનથી ચ્હાય;

ચકિત થઇ સૌ ઝાંખે એને ટળવળતી નિજ ચરણે.
એક રજકણ…


શબ્દ સૌજન્ય:”ટહુકો


અને હા, યશવંતરાયમાં છવાયેલા ‘ગીત ગુલાબી અને ગઝલ નવાબી’નો સુરીલો ઠાઠ વિશે વાંચવાનુ રહી ન જાય તે જોજો હો..
http://www.sandesh.com/sandesh_article.aspx?newsid=242289