મુળભુત પ્રવચન: સ્વામી વિવેકાનંદ
પઠન: અતુલ નટવરલાલ જાની
પાર્શ્વ સંગીત: હરિપ્રસાદ ચોરસીયાઆ પ્રવચન વાંચવા માટે નીચેની લિન્ક પર ક્લિક કરશો.
કર્મયોગ (4) – સ્વામી વિવેકાનંદ


Advertisements