ત્યાં લગી આશ સૃષ્ટિની જ્યાં લગી ઉગતા ફૂલો, જિંદગી જીવવા જેવી જ્યાં લગી કવિના કુળો

Daily Archives: માર્ચ 6, 2011

જાણીતા લેખીકા વર્ષાબહેનનો “આપણી વાત” અંતર્ગત આ લેખ શ્રી મોઢ ચાતુર્વેદી (ચું.સ.) બ્રાહ્મણ જ્ઞાતિનું મુખપત્ર “સંપર્ક સેતુ” ના કર્મયોગી વિશેષાંક – ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧ ના અંકમાંથી લેવામાં આવેલ છે.