આજે વસંત પંચમી. વસંત ઋતુ એટલે તાજગીભરી ઋતુ, જીવનને નવ-પલ્લવિત કરતી ઋતુ. હમણાં બે દિવસ પહેલાં જ બાળકો સમક્ષ વસંત ઋતુના સ્વાગત અર્થે આ ગીત ગાયું હતું અને બાળકોને ગવરાવ્યું હતું તો આજે તમે પણ પતંગીયા જેવા નીર્દોષ બનીને આ ગીત ગાશોને? હંસે: વીડીયો ઉતાર્યો છે અને તેનો હાથ હજુ ધૃજતો હોય છે તેથી વીડીયો ખૂબ હલતો હોય તેવો આવ્યો છે – પણ મારે તમને આ ગીત સંભળાવવું હતું તેથી ખાસ રેકોર્ડીંગ માટે તેને લઈ ગઈ હતી. અતુલે તેને ઘણું સમજાવ્યું કે હાથ સ્થીર રાખીને કેમેરો પકડજે તેમ છતાં હાથ થોડો ઘણો હલ્યા કરતો હતો તો ચલાવી લેશો ને? અને હા, ઋતુઓને કોઈ નાત-જાત નથી હોતા હો – તે તો સારીયે સજીવ સૃષ્ટિ પર પોતાનું એક સરખું વહાલ કે તાપ વરસાવે છે. તો ચાલો આપણે પણ આપણાં અંગત રાગ-દ્વેષને ભુલીને માણીએ આ મજાનું ગીત…


[Youtube= http://www.youtube.com/watch?v=tA1K-XOnMNc%5D


ફુલડે ફુલડે ફરતું હું તો પતંગિયું રૂપાળું,
હું તો પતંગિયું રૂપાળું …

રંગ ભરી છે પાંખો મારી … (૨)
જાદુ ભરી આંખો મારી … (૨)
ફુલડે ફુલડે ફરતું હું તો પતંગિયું રૂપાળું,
ફુલડે ફુલડે ફરતું હું તો …

રંગ સુંગંધે નાચું કૂદું … (૨)
રંગને કાજે માથું મૂકું … (૨)
ફુલડે ફુલડે ફરતું હું તો પતંગિયું રૂપાળું,
હું તો પતંગિયું રૂપાળું …

નાનો બાબો નાની બેબી … (૨)
મને પકડવા આવે દોડી … (૨)
ફુલડે ફુલડે ફરતું હું તો પતંગિયું રૂપાળું,
હું તો પતંગિયું રૂપાળું …

Advertisements