આજે ભાવનગર કલા શિક્ષક સંઘ દ્વારા ઘોઘાસર્કલના બગીચા ફરતે રંગોળી સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતુ. આસ્થાએ તેમાં ઉત્સાહભેર ભાગ લીધેલો. તેની વાત પછી કરશુ પણ આજે માણીએ “મધુવન” ની રંગોળી .


અંગ અંગ રંગ છે અનંગનો..

દિપાવલી પર્વમાં આપનું સ્વાગત છે..