દિપાવલી એટલે “પ્રેમ” નું પર્વ ! આપણા દેશમાં જુદી જુદી ભાષામાં અને અંગ્રેજીમાં પ્રેમ વ્યક્ત કરવા માટે શું કહેતા હશે? ચાલો આજે માણીએ અમીતાભ બચ્ચન અને પરવીન બાબીની મનમોહક અદામાં આ પ્રેમગીત..


[Youtube=http://www.youtube.com/watch?v=y4U4MY5OG38]

Advertisements