ત્યાં લગી આશ સૃષ્ટિની જ્યાં લગી ઉગતા ફૂલો, જિંદગી જીવવા જેવી જ્યાં લગી કવિના કુળો

Daily Archives: ઓક્ટોબર 28, 2010

સ્વર: અજય ચક્રવર્તી અને સુરેશ વાડેકર


[Youtube=http://www.youtube.com/watch?v=w8zHfp3IlCI]

Advertisements

[Youtube=http://www.youtube.com/watch?v=dBAp3dkqJRA]