ત્યાં લગી આશ સૃષ્ટિની જ્યાં લગી ઉગતા ફૂલો, જિંદગી જીવવા જેવી જ્યાં લગી કવિના કુળો

Daily Archives: ઓક્ટોબર 26, 2010

અતુલનું પ્રિય ગીત જે મને રીઝવવા માટે અવારનવાર ગાયા કરે છે તે આજે માણીએ…..


[Youtube=http://www.youtube.com/watch?v=eRCEjkhWTo8]

Advertisements

[Youtube=http://www.youtube.com/watch?v=_8AWe0OEFb8]