ત્યાં લગી આશ સૃષ્ટિની જ્યાં લગી ઉગતા ફૂલો, જિંદગી જીવવા જેવી જ્યાં લગી કવિના કુળો

Daily Archives: ઓક્ટોબર 17, 2010

Advertisements

આજે વિજયા-દશમીના દિવસે નામ રામાયણ સાંભળીને ભગવાન શ્રીરામ ને યાદ કરીએ..

[Youtube=http://www.youtube.com/watch?v=lPwG5kYfLgI]
[Youtube=http://www.youtube.com/watch?v=2jkvYc-BlJ8]