આ સોનેટ ૧૦માં ધોરણમાં ગુજરાતી વિષયમાં આવે છે. આજે બાળકોને ભણાવતી હતી તો થયું કે આ હ્રદયસ્પર્શી કાવ્ય સહુએ માણવું જોઈએ. તો આજે માણીએ આ સોનેટ – ’થોડું આમ જ’Advertisements