ત્યાં લગી આશ સૃષ્ટિની જ્યાં લગી ઉગતા ફૂલો, જિંદગી જીવવા જેવી જ્યાં લગી કવિના કુળો

Daily Archives: ઓક્ટોબર 10, 2010

Advertisements

આજે માણીએ સાજન બીન સુહાગન ફીલ્મનું ગીત – મધુબન ખૂશ્બુ દેતા હૈ .


[Youtube=http://www.youtube.com/watch?v=3DRVa58kAks]