રાજકપૂરની મસ્ત અદાકારી, સરસ શબ્દો અને સુંદર ગાયકીનો સમન્વય એટલે ફીલ્મ અનાડીનું આ ગીત.


[Youtube=http://www.youtube.com/watch?v=XOHPLghl9tk]

Advertisements