“મધુરાષ્ટકમ” થી તો આપણે ત્યાં કોણ અપરીચીત હશે? ચાલો માણીએ આજે ડો.યેસુદાસના મધુર કંઠે ગવાયેલું “મધુરાષ્ટકમ” .


[Youtube=http://www.youtube.com/watch?v=H_gKI77hnIs]

Advertisements